Натисніть Enter для пошуку

Договір публічної оферти

Відповідно до чинного українського законодавства торгівля через інтернет-магазин є дистанційною торгівлею. У зв'язку з цим, інтернет-ресурс магазину https://virginia-conti.com.ua/ є торговим майданчиком. Договірні відносини між покупцем і продавцем "Virginia-Conti" оформляються у вигляді договору публічної оферти.

Натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення замовлення кнопки "Підтвердити", означає, що покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним українським законодавством, прийняв до виконання умови договору публічної оферти, які вказані нижче.

Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). У разі повної згоди з даним Договором покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за несумлінне замовлення та за невиконання умов даного договору.

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки "Підтвердити" на сторінці оформлення замовлення і підтвердження його покупки.

Умови договору публічної оферти

1. Умовні угоди

1.1 Умовні угоди - це визначення, присутні в цьому договорі, які є його невід'ємною частиною.

1.2 Визначення трактуються виходячи з їхньої сутності та змісту цього договору. Нижче наведено список цих визначень:

- https://virginia-conti.com.ua/ - Торговий майданчик, інтернет-магазин.

- Товар - об'єкт угоди сторін, який обраний покупцем в інтернет-магазині https://virginia-conti.com.ua/ і поміщений у кошик інтернет-магазину https://virginia-conti.com.ua/

- Покупець - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним українським законодавством, яка відвідала сайт https://virginia-conti.com.ua/, має намір придбати Товар, та оплатити отримання такого Товару.

- Продавець -магазин https://virginia-conti.com.ua/, власник товару, що пропонується на майданчику інтернет-магазину https://virginia-conti.com.ua/.

2. Загальні положення

2.1 Справжня публічна оферта (надалі - договір) визначає особливості купівлі-продажу товару на сайті https://virginia-conti.com.ua/. Дана оферта застосовується щодо будь-якого товару, пропонованого до продажу (купівлі) на сайті https://virginia-conti.com.ua/.

3. Предмет договору публічної оферти.

3.1 Надання Покупцеві доступу до всієї необхідної інформації по Товару (що підтверджує якість і безпеку його використання), представленому в рамках проекту https://virginia-conti.com.ua/.

4. Момент укладення договору.

4.1 Текст даного Договору є публічною офертою і діє для всіх відвідувачів інтернет-магазину https://virginia-conti.com.ua/, які мають намір, бажання і можливості придбати представлені на сайті товари.

4.2 Акцепт оферти - придбання Товару в порядку, що визначається даним Договором, за цінами, зазначеними на інтернет-ресурсі https://virginia-conti.com.ua/ після реєстрації та згода з умовами оплати та доставки Товару.

4.3 Факт придбання Товару є беззастережним прийняттям Покупцем умов цього Договору. Покупець, який скористався послугами https://virginia-conti.com.ua/, розглядається як особа, яка вступила з Продавцем у договірні відносини.

5. Права та обов'язки сторін.

5.1 https://virginia-conti.com.ua/ зобов'язується передати Покупцеві товар:

- у визначеному місці;

- у певній кількості;

- у відповідній комплектності та в комплекті, якщо такі передбачені;

- належної якості;

- вільним від претензій третіх осіб.

5.1.1 З моменту укладення цього Договору забезпечити повною мірою всі зобов'язання перед Покупцем відповідно до умов, обумовлених сукупно сайтом https://virginia-conti.com.ua/ і цим договором. Інтернет-магазин "Virginia-Conti" залишає за собою право невиконання зобов'язань, у разі виникнення форс-мажорних ситуацій.

5.1.2 Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.

5.2 https://virginia-conti.com.ua/ має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сервері за адресою https://virginia-conti.com.ua/.

5.2.1.1 Усі зміни набувають чинності негайно після публікації.

5.2.2 Відмовити в наданні послуг без пояснення причини.

5.2.3 Відправляти листи рекламного та інформативного характеру покупцям.

5.3 Покупець зобов'язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору та тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на сайті https://virginia-conti.com.ua/

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві оплаченого ним Товару.

6. Відмова від надання гарантій.

6.1 Продавець робить усе можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві. Поради та інформація, що даються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.

6.2 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дій "непереборної сили". Під "непереборною силою" розуміють надзвичайні та непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них належать стихійні явища (землетруси, повені тощо), обставини суспільного життя (військові дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії тощо), заборонні заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

7. Доставка товару.

7.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання вказано в розділі "Доставка і оплата".

7.2 При доставці товарів в інші міста України, що виконується іншими Службами доставки на умовах співпраці з ТОВ "Нова Пошта" (далі Компанія-перевізник) Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів компанії "Нова Пошта", які доступні на сайті Компанії-перевізника.

7.3 Факт отримання товару та відсутність претензій до якості товару Покупець підтверджує власним розписом у видатковій накладній при отриманні товару. Зі свого боку, магазин "Virginia-Conti" гарантує відвантаження товару Компанії-перевізнику в кількості, обумовленій і оплаченою Покупцем, в комплектності згідно зі специфікацією цього товару і в належному (робочому) стані і якості.

7.4 У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеної Покупцем у заявці, або відмови Покупця з причини, що відрізняється від зазначеної п.п. 6.2 від отримання товару при доставці кур'єром Компанії-перевізника, товар повертається в торговий центр відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника стягується з суми, перерахованої Покупцем за товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа із зазначенням розрахункового рахунку, на який мають бути повернуті грошові кошти.

8. Інші умови.

8.1 Інформація про Товари представлена на основному сайті https://virginia-conti.com.ua/.

8.2. Усі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, сторони мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.