Натисніть Enter для пошуку

Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1 Справжня Політика конфіденційності (далі - "Політика") розроблена відповідно до чинного законодавства України, зокрема й Закону України "Про захист персональних даних" від 01 червня 2010 року № 2297-VI щодо Користувачів Сайту https://virginia-conti.com.ua/, та встановлює порядок отримання, збирання, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту та розкриття персональних даних (далі - "Дані") Користувачів Сайту.

Під Даними розуміється будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного Користувача. Це може бути: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, ip-адреса, дані про пристрої, які використовує Користувач (комп'ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), повідомлення (інформація, що міститься у листуванні між Користувачами один з одним, а також у листуванні з Адміністрацією Порталу), інша комунікаційна інформація, що за бажанням Користувача, надається ним за допомогою реєстраційної форми та/або під час заповнення свого Профілю на Сайті, написання повідомлення і/або відкликання.

Під обробкою Даних розуміється будь-яка дія з Даними, зокрема, але не обмежуючись: доступ, надання, поширення, збирання, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання Даних Товариством.

Розпорядником Даних є компанія "Virginia Conti".

1.2 Користувач, здійснивши реєстрацію на Сайті, вносячи при цьому свої персональні дані та/або надаючи ці дані іншим шляхом, та/або вчиняючи будь-які дії в рамках Сайту https://virginia-conti.com.ua/, та/або використовуючи будь-яку частину Сайту, та/або, шляхом вираження згоди - активувавши кнопку "зареєструватися" через форму Сайту (чекбокс), виражає свою згоду з положеннями цієї Політики та надає компанії "Virginia Conti" дозвіл на обробку своїх Даних.

Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення їх на Сайті або повідомляючи через канали телефонного зв'язку та/або на електронну та/або поштову адресу, або Дані можуть надаватися з інших джерел (відповідно до п. 3 цієї Політики), наприклад, відгуки Користувачів (оцінки, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб, надана під час направлення претензій, скарг та/або розгляду суперечок, та/або інформація із загальнодоступних джерел у мережі Інтернет.

1.3 Користувач не має права використовувати сайт https://virginia-conti.com.ua/, якщо він не згоден з умовами цієї Політики.

1.4 Користувач визнає, що в разі його недбалого ставлення до безпеки і захисту його Даних і даних з авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і Даних Користувача. Сайт не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

2. Які особисті дані можуть збиратися

Сайт може збирати такі Дані:

- ім'я, прізвище, по батькові, дата народження, стать, сімейний стан, дані уповноваженої особи компанії, назва компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса розташування компанії, інші комунікаційні дані за бажанням Користувача;

- інформація про обліковий запис Користувача, зокрема номер телефону, адреса електронної пошти, логін і пароль, інші Дані, необхідні для здійснення обслуговування користувачів Сайту, комунікації з Користувачами;

- інформація, яку Користувачі надають Сайту при укладенні договорів про надання послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Сайті та/або укладаючи договори на надання додаткових послуг на Сайті;

- дані про використовувані Користувачем пристрої, інформація про веб-сайти Користувачів та/або їхні мобільні Дані (у разі, якщо Користувач використовує мобільний застосунок), як-от: ip-адреса, дата і час, коли Користувач користується Сайтом, інформація про програмне забезпечення, а також використовуваний інтернет-браузер, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, що використовують Користувачі;

- дані, отримані в результаті проведення Сайтом і/або третіми уповноваженими особами різних опитувань, пов'язаних з поліпшенням надання сервісу Користувачам; інформація, отримана в результаті проведення маркетингових активностей;

- інформація, розміщена Користувачами за результатами їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення до служби підтримки, скарги, претензії та ін. звернення.

Сайт також може обробляти Дані за допомогою таких технологій:

файли Cookies (куки - невеликий фрагмент даних, що пересилаються на комп'ютер Користувача під час переходу на веб-сторінку та/або під час перегляду рекламного модуля на веб-сторінці та зберігаються на комп'ютері Користувача та/або в його мобільному пристрої);

пікселі (pixels - цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, що формують зображення), що дають змогу відстежити, як часто Користувач використовує веб-сторінку, з метою визначення браузера Користувача та надання сервісів, наприклад, зберігання Даних у кошику між відвідинами; а також з метою усунення помилок роботи Сайту, ініційованих Користувачем. При цьому вся інформація обробляється "як є" і не змінюється в процесі збору Даних.

3. Використання та цілі обробки Даних

Сайт використовує і здійснює обробку Даних, з метою:

здійснення покладених на Сайт функцій, повноважень та обов'язків відповідно до чинного законодавства України, також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;

для ідентифікації клієнта як Користувача Сайту, з метою зв'язку з Користувачами, зокрема для надання послуг, оброблення платежів, відправлення проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення та реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправлення розсилок поштою, електронною поштою, зокрема з метою відправлення комерційних пропозицій, повідомлення про акції та інші новини https://virginia-conti.com.ua/, поліпшення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу та ін.

Сайт не здійснює обробку Даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських об'єднаннях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити його особу, не обробляється.

Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи з цілей обробки Даних, а також виходячи з умов, зазначених у договорах, укладених з Користувачами відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Умови надання доступу до Даних

Сайт здійснює обробку Даних на законній і справедливій основі: Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України та лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:

- за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право витребувати та отримувати такі дані;

у тому випадку якщо, на думку "Virginia Conti", Користувач порушує умови цієї Політики та/або інших договорів і угод, укладених між "Virginia Conti" і Користувачем, а також положень Угоди користувача, Правил публікації відгуків, Правил оформлення товарних позицій.

Сайт залишає за собою право відповідно до вимог чинного законодавства України здійснювати обмін Даними з державними органами з метою: запобігання шахрайству на Сайті, врегулювання спірних ситуацій та з'ясування обставин, що можуть бути/стати причиною порушення чинного законодавства, а також у разі виявлення Сайтом неправомірних дій Користувачів та/або отримання претензій, скарг, звернень від третіх осіб.

5. Як змінити/видалити Дані або відкликати згоду

Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, або відкликати свою згоду на обробку Даних через свій Особистий кабінет або, надіславши повідомлення на електронну адресу.

Після отримання такого повідомлення обробку Даних Користувача буде припинено, а його Дані буде видалено, окрім випадків, якщо така обробка може бути необхідна відповідно до чинного законодавства України.

Сайт здійснює обробку і зберігання Даних для реалізації цілей, зазначених у цій Політиці, протягом усього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п'яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з Сайтом.

6. Захист Даних

Сайт під час обробки Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, у тому числі зміни, видалення, надання, поширення, а також інших неправомірних дій.

Сайт на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

Магазин "Virginia Conti" залишає за собою право змінити умови цієї Політики в будь-який момент. У такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці за адресою: https://virginia-conti.com.ua/privacy-policy.html. У разі, якщо Користувач не згоден зі змінами, він зобов'язується негайно припинити будь-яку взаємодію з Сайтом.

Компанія "Virginia Conti" не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

У разі, якщо будь-яке положення цієї Політики, включно з будь-яким реченням, пунктом або їхньою частиною, визнається таким, що суперечить чинному законодавству України, або недійсним, це не вплине на решту положень, вони залишаються повністю чинними та продовжують діяти у повній силі та є дійсними, а будь-яке нечинне положення, або положення, що не може бути виконане, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим у тій мірі, у якій це є необхідним для забезпечення його дійсності та можливості його застосування, та вважається таким, що не є чинним, або таким, що може бути виконаним.